Infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan  zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infak sunnah diantara nya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dll. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo’a setiap pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran”.Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dll. Infak sunnah diantara nya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, infak kemanusiaan, dll. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo’a setiap pagi dan sore : “Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak, gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran”.

Donasi bisa dilakukan dengan cara transfer ke rekening yayasan kami.


No rekening :
- Bank Syariah Mandiri Cabang Saharjo : 036 3456789
An. Yayasan Islamic Center Andalusia Bukit Sentul
- Bank Mega Syariah : 7036000548
An. Yayasan Andalusia Islamic Center

Kirim Konfirmasi Donasi anda ke Andalusia Islamic Center :

Fax. 021-8796 1030
Email : donasi.andalusia@gmail.com
FB : andalusia.sentul
atau gunakan fitur :

Konfirmasi Donasi

* saat konfirmasi donasi mohon disertakan data diri (nama, alamat, no tlp/hp) untuk pendataan serta tertib administrasi kami.

Konfirmasi Donasi